GDPR Persondatalovgivningen Privatlivspolitik (Opdatering)GDPR Privacy Policy (Update)

Den 25. januar 2012, offentliggjorde EU Kommissionen et udkast til GDPR, den generelle databeskyttelsesforordning som vi overholder, idet disse regulativer regulerer omgang med personlige data. Disse er implementeret i 2017 hos os og vi forbeholder os tillige ret til ændringer indtil og efter 25.05.2018.

Hvem er vi og hvor sikre vi?

Vi tager persondatasikkerhed og datasikkerhed alvorligt og har løbende omkostninger til sikring af vort websted, servere og partnere. Dette sker i form af sikring af vore servere, rackskabe, cache systemer og datalagringssystemer. Vi har i siden 2017 og senest i Januar 2018 udarbejdet og implementeret GDPR Persondatalovgivningen i vort daglige virke.

Vi er et samvirke af professionelle ingeniører, farmaceuter, rekrutteringsfirmaer og IT konsulenter. Vi er både et Rådgivende Ingeniør firma der består af ingeniører, farmaceuter og IT konsulenter og et rekrutteringsfirma under Verio® Talent Finder® og Match Care varemærkerne i Europa, USA og Rusland.

Vi er et moderne kontorfællesskab som tillige består af individuelle CVR numre og fakturerer således uafhængigt af hinanden. Vi samarbejder dog indbyrdes og ofte kan man modtage f.eks. 2 fakturaer, hvis du f.eks. benytter en ingeniør og samtidigt får udviklet en EMA medicingodkendelse. Data imellem vore partnere vil derfor blive udvekslet, men alene som følge af kundens anmodninger og kunde vil blive oplyst at vi enten skifter sagsbehandler, rådgiver, ingeniør og farmaceut  m.v.

Hvorfor vi indsamler personlige data og opbevarer disse

Vi kan ikke skaffe et job uden dit CV for det er denne dokument type alle arbejdsgivere benytter til at sammenligne kandidater. Derfor indsamler vi personlige data fra CV’ere med dit samtykke og de data som indgår i dit CV forbliver i vore databaser indtil du afmelder dig vore services.

Alle eksisterende kandidater, hvadenten de er i arbejde eller endnu ikke har fået et job, har allerede afgivet samtykke under indsendelsen og tillige modtaget kvittering herpå med link til dette dokument.

Hvad enten du er ansat som konsulent eller under funktionærloven opbevarer vi dine data så længe du ønsker det. Dine personlige data er navn, e-mailadresse, adresse, postnummer, by, uddannelser, arbejdserfaring og personlig beskrivelse. Disse data har du selv afgivet til os.

Såfremt man ønsker at være i en jobdatabase ses disse data potentielt af alle danske virksomheder samt virksomheder i det meste af verden.

Deltager du i Psykologiske test, udføres en psykologisk testrapport som rummer meget information om din psyke og personlighed, hvilket igen fortæller meget om dine evner indenfor samarbejde, motivation, konfliktløsning, følelser, tanker, bevidsted, kommunikation, åbenhed, overspringshandlinger og meget mere som indgår i den 650 spørgsmål store Psykologiske Test under Talent Finder varemærket. Disse resultater opbevares så længe du ønsker det og disse data kan IKKE ændres.

Vi indsamler IKKE følsomme personlige data såsom: graviditet, helbredsinformation, straffehistorik, seksuel orientering eller politisk ståsted medmindre du har angivet dette i dit CV.

Alle data som indsamles ER sket med dit SAMTYKKE. Vi bruger disse data til at sende nyhedsbreve og tilbud fra virksomheder ud fra din Kontosammensætning og de valg om stillinger og arbejdspladser som du ønsker at arbejde for. Tillige benyttes alle dine data til at levere den service du har bestilt og er evt. blevet faktureret,

Alle data der indsamles, indsamler vi, da man ellers ikke kan tilmelde sig services eller købe et produkt.

 • Nyhedsbreve (MAILCHIMP) du afgiver samtykke og kan til enhver tid online slette og se og ændre din Email adresse og navn, firmanavn, adresse, postnummer, by og telefonnummer. Se: mailchimp.com/legal/privacy/ Vi beholder dine data indtil du selv sletter dem ved telefonopkald eller online eller ved afmelding når du modtager et nyhedsbrev.
 • Indkøbssystem til bestillinger og Webshopping (PRESTASHOP) benyttes til udførsel af ordre overfor ændringer i det offentlige registre eller indkøb af varer og service ydelser. Du har afgivet og kan til enhver tid online slette og se og ændre din Email adresse og navn, firmanavn, adresse, postnummer, by og telefonnummer. Se prestashop.com/en/privacy-policy Vi beholder dine data (Fakturaer) i op til 5 år og 3 måneder som er krævet af bogføringsloven. De sidste 3 måneder kan være forskudte regnskabsperioder og afregning af moms og skatter til SKAT.DK
 • TalentFinder, VERIO og MATCH CARE Psykologiske tests. Du kan enten vælge at lade dine data stå eller at disse bliver slettet. I så fald vil der står hvilken dato, at resultaterne blev slettet og kommende arbejdsgivere kan se denne information.

Alle ovenstående informationer ses af den person der er sælger overfor arbejdsgivere og potentialt af alle i hele verden, da det er et offentlig jobregister og database indholdet kan tilgås af alle, dog ikke telefon, email og hvis du ønsker det, de anonyme dele af dit CV.

I visse tilfælde skal der rekvireres en REN STRAFFEATTEST fordi arbejdsgiver kan kræve dette. I så fald leveres denne via TALENT FINDER og vi vil være bekendt med indholdet af en sådan, men det er ikke en offentlig information i TALENT FINDER eller nogen af vore datasystemer.

Danmark eneste anonyme jobdatabase

Som den eneste jobdatabase i Danmark kan du være anonym med let ændrede data, således man IKKE kan gætte hvem du er. Vi ændrer nemlig tidligere referencer, ansættelsessteder, kunder, uddannelse, færdigheder og software specialer til et mere uigenkaldeligt format.

Disse personlige data kan interagerer med tekniske processer og det er kontaktformularer, kommentarer, cookies og tredjeparters indlejringer på vort CMS system WordPress f.eks. til at kunne li, dele, anbefale eller printe og vidersende en side eller et indlæg til f.eks. en e-mail adresse du selv indtaster.

Som standard indsamler WordPress ikke personlige data om besøgende, og indsamler kun de data, der vises i skærmbilledet med brugerprofiler på oprettede brugere og alle disse afgiver skriftligt samtykke med enten NEMid eller via formularer, idet data ikke kan indsendes UDEN at man accepterer vor salgs- og leveringsbetingelser.

Hvem vi deler dine data med?

Vi opbevarer kun data der er krypteret med 2.048 bit og vor webside er udstyret med et 256 bit Comodo SSL certifikat.

Vore samarbejdspartnere og link til vore samarbejdspartneres privatlivspolitik er:

 • NETS: nets.eu/Pages/Nets-DanID-%E2%80%8Bprivatlivspolitik.aspx
 • AUTOMATTIC: automattic.com/privacy/
 • TALENT FINDER® Jobdatabase som beskrevet i dette dokument
 • MAILCHIMP nyhedsbreve: mailchimp.com/legal/privacy
 • TALENT FINDER A/S: ROUND TABLE ENGINEERING og beslægtede produkter (denne)
 • TALENT FINDER A/S: VERIO® Dokumentationsteams (denne)
 • TALENT FINDER A/S: VERINET® Server Hosting og Co-location (denne)
 • TALENT FINDER A/S: MATCH CARE rekrutteringsnetværk (denne)

TRACKERE, SKY udbydere eller analytiske data

Vi benytter ikke TRACKERE, KEYLOGGERE, SKY udbydere eller ANALYTICS udbydere såsom: Google, Apple, Microsoft, Amazon, LinkedIn, Facebook m.v. men du vil afgive information via dine sociale medie profiler, hvis du benytter funktionerne nederst på vore sider og indlæg som er: Like/Share/Recommend.

Vi deler ikke informationer med andre end rekrutteringsfirmaer via det samtykke du allerede har givet ved, at indsende dit CV.

Vi sælger ingen data og benytter ikke dine data til at vise annoncer, fordi vi er et reklamefrit website.

Vi udveksler kun dit CV med andre rekrutteringsfirmaer indenfor det samtykke du allerede afgiver ved oprettelsen som enten ANONYM job søger eller almindelig ikke anonym jobsøger.

Hvor længe vi gemmer dine data?

Vi opbevarer data i forskellige perioder som er nødvendige for, at vi kan opretholde services, overholde bogføringsloven og udsende nyhedsbreve. Det fremgår herover. Vise data opbevares på ubestemt tid f.eks. nyhedsbrevstilmeldinger indtil disse ændres. Det samme gælder, at du ved enhver ordre har accepteret vore salgs- og leveringsbetingelser hvorfor din email opbevares i vort nyhedsbrevssystem indtil at denne ændres eller slettes af dig.

Alle brugere kan online se, redigere, eller slette deres personlige information til enhver tid (med den undtagelse at de ikke kan ændre deres brugernavn). Webstedets administratorer kan også se og redigere den information.

Har man IKKE adgang til internettet eller ønsker man ændringer eller info om hvad vi opbevarer, eller ønsker ændringer eller sletninger kan dette foregå til vor dataanansvarlige på telefon +45 77777712 lokal. 256.

Hvilke rettigheder har du over dine data?

Hos os er dine data dine. Derfor kan du se, slette og ændre i dine data. Hvis du har en konto på dette websted, eller har skrevet kommentarer, kan du bede om en eksporteret fil med de personlige data vi har liggende om dig, heriblandt ALLE data, du har givet os. Dermed kan du downloade AL INFORMATION til gennemsyn.

Dog ikke de data vi eller du selv har slettet. Du kan også bede om, at vi sletter alle personlige data, vi har om dig.

Dette indbefatter dog ikke nogen form for data, som vi er forpligtede til at gemme af administrative, lovmæssige eller sikkerhedsmæssige grunde herunder fakturaer som jf. gældende dansk bogføringslov skal gemmes i 5 år.

Hvortil vi sender dine data?

Vi sælger ikke dine data. Vi er også et reklamefrit website. Hvadenten du er europæer eller en borger uden for EU er du beskyttet af samme standard, som hvis data var i Europa. Besøgendes kommentarer kan muligvis blive kontrolleret af en automatisk spam-genkendelse tjeneste.

Dine data opbevares lokalt i et Datacenter og er krypteret med 2.048 bit på de datalagringsenheder som vi benytter. Teknisk set ligger dine data i et af 7 rackskabe på DTU, Bygning 304, Asmussens Alle, DK-2800 Lyngby. Hertil ligger den lokale Backup i et datacenter i Ejby hvorfor ingen data forlader Danmark.

Har du indsendt dit CV via Talent Finder® vil alle andre rekrutteringsbureauer i dette netværkhave adgang til dit CV. Når det slettes hos os, kan der gå indtil 7 hverdage før det er slettet i hele verden, fordi CV’ere replikeres også UDEN dit samtykke, hvis de ligger på Internetttet. Det sker af såkaldte BOT’s der laver nogle auto genererede websites der udelukkende består af f.eks. CV’ere eller Jobbeskrivelser fra arbejdsgivere. Disse har vi ikke råderet over og er tillige ikke ansvarlige for, idet vi potentielt kan være ansvarlige for ALLE cv’ere spredes på Internettet.

Hvem modtager informationer om dig i andre lande end i Danmark via dit CV?

Alle vore leverandører er certificeret af os i forhold til overholdelse af EU’s GDPR lov. Hvis du bestiller data fra registre i andre lande registreres vi og ikke dig selv. Hvis du bestiller job i andre lande og/eller indgiver dit CV andre steder er vi ikke ansvarlig for udviklingen i udbredelsen af dit CV, ej heller hvis vi har lavet dit CV og ej heller hvis det er på vort brevpapir.

I forbindelse med ansættelser i andre lande, rekvirerer arbejdsgivere ofte billed ID, ren straffeattest og evt. forsikringsinformation. Disse bliver sendt til alle arbejdsgivere der forespørger herpå, med dit samtykke som er afgivet i oprettelsen af dit CV.

Hvordan vi beskytter dine data?

Vi har implementeret et SSL certifikat på vort website til beskyttelse af dine data, som du indtaster her samt til beskyttelse af dine ID der fremsendes og til beskyttelse af dit kreditkort. Denne kryptering er godkendt af Nets og offentlige myndigheder.

Derudover har vi etableret omfattende sikkerhedsprocedurer såsom to-faktor godkendelse, dobbelt kryptering lokalt, at data IKKE forlader Danmark, men alene er tilstede i vor egne rackskabe beliggende i danske hosting centre.

Vi har tillige foretaget omfattende GDPR uddannelse af personale i databeskyttelse med efterfølgende Privacy Impact Assessment. Tillige indgår vi i løbende revision af vore revisorer for datasikkerhed og databackup. Teknisk beskytter vi dig via Cisco Firepower Firewall samt Cisco Advanced Malware Protection. Vi benytter på server niveau en række sikkerhedssoftware ovenpå vores Microsoft Windows 2016 Datacenter edition. Under Debian og Ubuntu Linux benytter vi en række af de førende Open Source sikkerhedspakker.

Derudover er det kun den officer der har med dit CV at gøre der snakker med dig. Denne kan gøre notater om dine job ønsker og det er alene lokalt vi gemmer disse data. Disse slettes igen hvis du beder om at alt slettes.

Databrudsprocedurer som vi har implementeret

Vi indrapporterer til Datatilsynet hvis vi hackes og indrapporterer hvilke data vi kan se, som der har været adgang til. Dette sker inden for 24 timer og sker de i en weekend indrapporteres dette også i weekender og helligdage m.v. Siden 2014 har vi beskyttet vore servere og email servere hvorfor vi af vor IT revision blev godkendt med det udstyr vi på det tidspunkt havde.

Tredjeparter vi modtager data fra og samkøring af data

Vi er et reklamefrit website som ikke benytter Analytiske data fra hverken Google, Apple, Microsoft, Amazon eller andre traditionelle Sky aktører. Så vi modtager kun informationer retur fra rekrutteringsvirksomheder i Danmark og i udlandet på kundens egne anmodninger. Disse er alle GDPR certificeret senest 25.05.2018, idet vi har krævet at alle rekrutteringsvirksomheder opfylder denne EU lov.

Kommentarer og Gravatar privatlivspolitik

Hvis du afgiver kommentater i kommentarsystemet opsamles denne kommentar i kommentarspores indtil du ændre eller sletter kommentaren. Vi opbevarer browsernavn, IP adresse og navn og e-mail adresser, men sælger ikke eller benytter selv din email til f.eks. udsendelse af tilbud eller nyhedsbreve. Hvis man benytter ord jf. et lokalt register som opfanger bandeord m.v. vises kommentaren ikke.

En anonymiseret streng som er oprettet ud fra din e-mailadresse (også kaldet et hash), kan leveres til Gravatar tjenesten for at se om du bruger denne. Gravatar tjenestens privatlivspolitik er tilgængelig her: automattic.com/privacy. Efter godkendelse af din kommentar, vil dit profilbillede på Gravatar være synligt for offentligheden sammen med din kommentar.

Hvis du uploader billeder til webstedet, så bør du undlade at uploade billeder med indlejrede lokalitetsdata (EXIF GPS) inkluderet. Besøgende vores websted kan nemlig downloade og udtrække alle lokalitetsdata fra billeder på webstedet.

Om Cookies: Hvis du skriver en kommentar eller afgiver en ordre på vores websted, kan du vælge at gemme dit navn, e-mailadresse og websted i cookies. Disse benyttes sådan, at du ikke skal udfylde dine oplysninger igen, når du skriver endnu en kommentar eller ordre. Disse cookies vil holde i maksimalt 15 måneder. Hvis du har en konto, og du logger ind på dette websted, vil vi opsætte en midlertidig cookie for at afgøre om din browser accepterer cookies. Denne cookie indeholder ikke nogen personlige data og fjernes, når du lukker browseren.

Når du logger ind, vil vi opsætte en række cookies og gemme din logininformation og dine valg af skærmvisning. Login cookies holder i 2-14 dage, og skærmvalg cookies holder i et år. Hvis du vælger “Husk mig”, vil dit login holde i 2-52 uger. Hvis du logger ud af din konto, vil login disse cookies automatisk slettes. Hvis du redigerer eller udgiver en artikel, vil en yderligere cookie blive gemt i din browser. Denne cookie indeholder ikke nogle personlige data og opgiver simpelthen indlægsID på den artikel, du lige har redigeret. Den udløber efter 1-7 dage.

Cache information

For at kunne opnå en hurtig webafvikling af vort website benyttes cache systemer. Dette kan potentielt gemme en kopi af data og det er netop hensigten. Vi har dog undladt at benytte cache ved brug af vor formularer og ordresystemer med undtagelse af nyhedsbrevsformularen. Al cache slettes løbende automatisk og senest ved ændringer af sider eller indlæg. Der flyttes ikke data fra os til dette plugins ejer. Det plugin vi benytter hedder WR Total Cache og Privacy Policy vil kunne findes i fremtiden på: w3-edge.com


Keyloggere og trackere

Tillige kan vi oplyse at vi ikke benyttere TRACKERE eller KEYLOGERE som optager hvad du indtaster hvis du f.eks. trykker fortryd efter, at du allerede har indtastet nogen eller al information i vore formularer.


Ved ethvert salg af ydelser kan der være lovgivninger, regler og procedure man skal være opmærksom på i Danmark og i resten af verden. Det gælder f.eks. IP lovgivning, bogføringslovgivning, landets love og regulativer.

Vores Data Protection Officer er: Steen Clausen, Telefon 3217 7777 lokal 256, der vil besvare spørgsmål i vor åbningstid og sende dig kopier af data eller kan efter din anmodning slette eller ændre disse, hvis du ikke har adgang til Internettet og/eller har glemt dit login.


Af Steen Clausen / 23.12.2017. / Vers. 1.6. af 23.05.2018

Scroll to Top