Time to market

What are the factors that make or break a timely market debut?

The project plan is laid out and everyone knows that the target day will not be met – the project faces delay. How do you get the product to reach market on time?

Many companies have grown so big that it is impossible to move fast.

Processes, decisions and information flows are slowed down by complex company structures

  • it is not a lack of budget
  • nor lack of the right resources
  • it is simply that the whole process is not optimally organised

In order to reach the market fast you need a small and 100% dedicated expert team equipped with intimate process and supplier knowledge, team work and delegation….and of course management support.

The Innovation Support team consist of many individuals who has more than 25 years of experience in bringing products to market on time.

Our Talent Finder and VERIO Pharmaceutical teams can further help you in finding well suited experts for your projects.

Hvilke faktorer afgør en godt timet markeds debut? 

Projektplanen er lagt ud men alle ved, at dagens mål ikke vil blive opfyldt – projektet bliver forsinket. Hvordan får du produktet til at nå markedet til tiden?

Mange virksomheder er vokset så store, at det er umuligt for dem at bevæge sig hurtigt. Processer, beslutninger, oplysninger og migrationsstrømme er bremset af komplekse virksomhedsstrukturer

  • Det skyldes ikke mangel på budget
  • Heller ikke mangel på ressourcer
  • Det skyldes ganske enkelt, at hele processen ikke er optimalt organiseret

For at nå markedet hurtigt, har du brug for et lille og 100% dedikeret ekspert team udstyret med en intim proces- og leverandør viden, teamwork og delegation… og naturligvis støtte til ledelsen.

Rekrutteringsfirmaet A/S medarbejderteam har oftests mere end 25 års erfaring i at bringe produkter på markedet til tiden.

Vores Talent Finder team og VERIO farmaceutiske teams kan yderligere hjælpe dig med at finde velegnede eksperter til dine projekter.

Scroll to Top