What Nokia learned from Novo NordiskHvad lærte Nokia af Novo Nordisk som Steve Jobs lige stod og manglede?

From the overdose to the smart phone

Few Dane know that the glass we touch several times a day actually have relationships to Novo Nordisk. How comes? We’re talking about smart phones and our contact with the outside world through our fingertips on a touch screen.

In the end 80s Novo Nordisk decided to do something about their most important container, glass cartridges and glass vials for insulin and other medicines. We all know that glass can break to 1,000 pieces and what is much worse for medicines they can crack. Cracks gives risk for up concentration of the drug and thus the risk of patients get overdose.

Novo had predicted that a many fold increase of their production was not possible without getting completely control over the key element in their product port folio. Therefore implemented Novo a total review of glass design and related components from the very beginning with the manufacture of raw materials and on to component suppliers to finally go through the whole process of their own production to the finished product at the user. The result was that Novo Nordisk made new standards for pharmaceutical glass container with a huge reduction of human resources for maintain a stable production and a good reduction in prices for supplies.

Nokia was in full swing with making new cell phones after their world success Nokia 3310 sold in large numbers although it had plastic screen. However, Nokia saw the potential in offering a mobile phone with glass screen, but they lacked expert knowledge of glass. Nokia had already managed to recruit a quality expert from Novo Nordisk with success, so it was obvious to hire a development engineer with glass expertise from Novo Nordisk to oversee the introduction of glass for mobile phones.

Thus without knowing it Novo Nordisk helped so we all today can benefit from smart phones with assorted fancy glass display designs. Later, it was the very same Novo Nordisk development engineer who helped Apple from California with the introduction of iPhone 1.

Fra overdosis til smart phones

Få danskere ved, at det glas vi berøre flere gange dagligt, faktisk har relationer til Novo Nordisk. Og hvordan så det? Vi taler om smarttelefoner og vores berøring med omverden via vores fingerspidser på en berøringsfølsom skærm.

I slutningen af 80’erne besluttede Novo Nordisk at gøre noget ved deres vigtigste beholdere, glas karpuler og hætteglas til insulin og andre lægemidler.

Vi ved alle, at glas kan gå i 1.000 stykker, men hvad er meget værre for lægemidler er, at de kan slå revner. Revner giver risiko for opkoncentrering af lægemidlet og dermed risiko for at patienter kan få en overdosis. Dette var en reel trussel, imod den sikkerhed og kvalitetsstyring som Novo Nordisk står for.

Novo Nordisk havde forudset, at en mangedobling af deres produktion, ikke var mulig uden, at man fik fuldstændigt styr på nøgle elementet i deres produktportefølje.

Derfor gennemførte Novo Nordisk en total gennemgang af glas designet og de tilhørende komponenter helt fra begyndelsen med fremstilling råvare og videre til komponent leverandører for endelig, at gennemgå hele deres egen produktion proces til det færdige produkt hos brugeren.

Resultat blev at Novo Nordisk satte nye standarder for farmaceutiske glasbeholdere med en kæmpe reduktion af ressourceforbruget og samtidigt opnåede man til nye højder af en stabil produktion.

Dertil kom, at de fejlfrie glas leverancer medførte, at leverandørerne kunne sænke priserne. Win/Win for både Novo Nordisk og dennes leverandør af glas.

Nokia fik inspiration af kvalitetsniveauet fra Novo Nordisk

Nokia var i fuld gang med at lave nye mobiltelefoner efter deres verden succes Nokia 3310 blev solgt i stort antal selvom den havde en plastisk skærm.

Men Nokia så potentialet i at tilbyde kvalitets mobiltelefoner med nye glas skærme, men de manglede ekspertviden om glas.

Nokia havde allerede haft held med at ansætte en kvalitet ekspert fra Novo Nordisk, så det var nærliggende at hente en udviklingsingeniør med glas ekspertise hos Novo Nordisk til at forestå introduktionen og overgangen fra plastik til glas som siden blev brug i alle mobiltelefoner fremover.

Således bidrog Novo Nordisk, helt uden at vide det, til at vi alle i dag kan nyde godt af smart telefoner med diverse fancy glas display designs.

Fra Nokia til et meget lille firma i Californien

En dag, en gang i 1993, fik den selvsamme Novo Nordisk udviklingsingeniør der havde hjulpet Nokia et telefonopkald fra USA. Det var et lille selskab i Californien der skulle besøges. Det lavede nogle små lyd enheder så man kunne medtage musik overalt.

Og de havde god succes med dette, men dette selskab havde besluttet, at de ville lave en telefon. Selvom der kun var 2.500 ansatte i dette lille selskab var det jo ikke uden forundring, da selskabet meddelte, at nu var tiden inde til telefoner. Selskabets direktør var allerede en karismatisk person, der hed Steve Jobs.

Det lille firma Apple besluttede, at deres nye telefon skulle have glas på, og valget var egentligt nemt, men der fandtes ikke ret mange ingeniører, som var eksperter på glas i forbrugerelektronik.

Apple fra Californien fik stor succes efter introduktionen af iPhone, ligesom både Novo Nordisk og Nokia fik det.

PS: Den omtalte ingeniør M.Sc. Lars Thougard, er direktør i det rådgivende ingeniørfirma Rekrutteringsfirmaet A/S. Knap så kendt som Steve Jobs, men han ved meget mere om glas, end Steve Jobs gjorde ;-)

Agil Udvikling fra idé til innovation

Udover at have studeret og arbejdet med Novo Nordisk A/S patenter på komponenter til brug penne og insulinpumper, Glastræ, Buet Glas og LED kan Lars Thougaard hyres som konsulent for en række andre produkter, hvor der sikres kvalitet fra underleverandører til forbruger.

M. Sc. Ingeniør Lars Thougaard kan kontaktes direkte på: +45 61600603 for konsulent ansættelser i kortere eller længere perioder.

 

 

Scroll to Top