Why did Toyota end up in the front seat?Hvorfor endte Toyota i føresædet

What Toyota did is by no means magic. Many of us have been reading of “The Toyota Way”, famous for introducing a bulk of systems.

However, what Toyota, and many other giant companies really succeeded in, was to understand and work with their suppliers.

Toyota knew that component quality comes down to the process around producing them and that profit comes by cutting off all unnecessary waste around this process.

How may this be implemented into the pharmaceutical industry in which all regulations control many of the processes? …

Do you utilize your resources with the suppliers in the right way? Are your supplier a partner or just a supplier?

Hvad Toyota gjorde var på ingen måde magi. Mange af os har læst af “The Toyota Way”, berømt for at indføre en stor del systematik.

Men hvad Toyota, og mange andre gigantiske virksomheder virkelig lykkedes med, var at forstå- og arbejde med deres leverandører.

Toyota vidste, at kvalitet drejer sig om processen omkring at producere og at fortjeneste kommer ved at afskære alt unødvendigt affald rundt om denne proces.

Hvordan kan dette implementeres i den farmaceutiske industri hvor alle processerne kontrolleres af forordninger?

Udnytter du dine ressourcer med leverandørerne på den rigtige måde?

Er din leverandør en partner eller bare en leverandør?

Scroll to Top