Does your supplier deliver what you really need?Leverer din leverandør hvad du virkelig har brug for?

The globe is getting smaller every day;  we can now reach nearly every corner of our world in one day, but at the same time we also become more and more busy.

Questions as mentioned below become more and more frequent on the corporate agenda;

 • How close are you to your supplier?
 • Do you know how your suppliers think or do they know how you think?
 • When was the last time you walked down the production line where your product is manufactured?
 • Can TCs (teleconference) replace the visit at the supplier’s production facility?
 • Did the designer of your new device meet and talk with the technical expert on the production floor?
 • How can the designers know the constrains in process technologies? How can they know the new technologies at the supplier; that other companies already are producing in accordance with?
 • How can the technical experts at the supplier really know what you need?

Jordkloden bliver mindre hver dag; vi kan næsten nå hvert hjørne af verden på én dag men på samme tid får vi også mere og mere travlt.

Spørgsmål som dem nedenfor forekommer oftere på den erhvervsmæssige agenda:

 • Hvor tæt er du på din leverandør?
 • Ved du hvordan dine leverandører tænker eller ved de hvordan du tænker?
 • Hvornår gik du sidste en tur nedad produktionslinjen hvor dit produkt bliver fremstillet?
 • Kan TK (telekonference) erstatte besøget hos leverandørens produktionsfaciliteter?
 • Mødtes- og talte designere af din nye enhed med de tekniske eksperter på i produktionen?
 • Hvordan kan designere kende begrænsningerne i processteknologier? Hvordan kan de kende de nye teknologier hos leverandøren som andre virksomheder allerede producerer i overensstemmelse med?
 • Hvordan kan de tekniske eksperter hos leverandøren virkelig vide hvad du har brug for?
Scroll to Top