List of some candidatesKandidatliste – Nogle ledige profiler

  • Generelt søges ca. 100 tjenere til hoteller/restauranter/undervisningssteder m.v. Se job.

Afhængig af jeres lokalitet kan vi tilbyde følgende kandidater:


MES Lead – Farmaceutisk (INS-6583)

rekruttering-mand

MES Lead Projektleder med solid farmaceutisk baggrund og udvidet IT erfaring; PMP-ACP Certificeret, Emerson Syncade, NUI Galway, PAS|X 3.1.4 and 3.1.7, 70-461 Querying Microsoft SQL Server, Allen Bradley and Siemens PLC Programming, Siemens S7-300, S5, S7, RS Logix, PCS 7, Steps 7, SCADA, HMI, ABB, profibus, Ethernet, Cat 6 networking, VLAN, SLA agreements med ITIL, Rockwell MES, Aspen-Tech, Aspen InfoPlus.21, Beckham og Elau systemer, SharePoint Administrator, Wonderware, FactoryTalk Transition Manager, GAMP 5, 21 CFR Part 11 assessments, IQ/OQ/PQ for software og hardware, ISPE Computer Validation, V&V, Commissioning, Cerity Software, SAP, SAP-PI, S88 and S95 standarder indenfor CoE group, ePES erstatning.

Ansvar: MES for KPI kriterier, dokument projekt charter, compliance plan, business cases, URS, kost og tidsplanlægning, risk assessments, FMEA, EP and USP guidelines, FDA og IMB audit, integrere MES system til LIMS, BMS og ERP systemer, Change Control management, FAT, MES projektledelse for udrulning i USA og andre globale sites.

Farmaceutiske områder: Tablet presse, steril enzym produktion, CIP – Clean in Place System, cleaning validation, WFI, PW and HPW, Pakke linjer, Vision System, Blender og Materiale håndteringsenheder, laboratorier, FTIR, HPLC og GC.

Uddannelse: M.Sc. Software and Information Systems, Kemi med Kvalitetssikring


Rockwell & MES Lead – Farmaceutisk Industri (INS-6516)

rekruttering-kvinde-farmaceut

Projektleder Automation med års erfaring fra den farmaceutiske produktion industri inklusiv Consulting Engineering indenfor SCADA, MES, Rockwell og validering. Andre professionelle færdigheder; Profibus, Wonderware, Modbus, Allen Bradley, PLC Programming, Instrumentation, Process Optimization, Automation and Control, Commissioning, Continuous Improvement, Lean Manufacturing, Change Control, Technology Transfer, Control Logic, CAPA, SOP, V&V, R&D, QC/QA, HMIs Hazardous Materials Identification System, P&ID, DCS, GAMP, GMP/GxP, ISO standards, FDA, 21 CFR Part 11.

Uddannelse: M.Sc. Mekanik Ingeniør, Automation, DTU


Ingeniør CE-mærkning (INS 3277)

rekruttering-kvinde-farmaceut

Stærkstrøms ingeniør med 20 års erfaring med CE-mærkning og maskinsikkerhed. Bachelor i elektroteknik med praktisk tilgang som tidligere elektriker og en bred viden inden for; proces optimering, produktionsprojekter, problemløsning, risikovurdering, inspektion, fejlfinding og maskinsikkerhed på flere områder. Desuden en værdifuld ressource til undervisning elektriker og andre medarbejdere i maskin sikkerhed, har bl.a. undervist kollegaer på Novo Nordisk og NNE Pharmaplan.


Automation Ingeniør (INS 0164)

rekruttering-kvinde-farmaceut

Automation ingeniør haves med indgående branche kendskab; projekt planlægning, budget estimering, udarbejdelse af teknisk rekvisitioner, detaljeret design tegninger, indkøbssupport, commissioning samt general udarbejdelse og evaluering af projektet dokumentation. Farmaceutisk GMP erfaring med SattLine/Delta V og robot teknologi. Indgående kendskab til sensorer og inverter. En teamplayer der koordinerer på tværs. Opbygning, vedligeholdelse og optimering af processer indenfor PLC, SCADA (HMI/RTU) og relaterede protokoller samt indgående kendskab til PCS systemer og PLC programmering og konfiguration. Diagram layout i flere forskellige systemer. Bekendt med automation industriensstandarder. Uddannelse: M.Sc. Elektronik Ingeniør.


Kvalitet Kontrol – Ledelse (INS 6412)

rekruttering-kvinde-farmaceut

Maskiningeniør med en ph.d.-grad og 23 års erfaring i forskellige industrielle områder. Har været ansvarlig for at flere produktlinier overholdet internationale standarder for fødevareindustrien som ISO 22000 og HACCP. Personale ansvarlig med planlægning deres daglige opgaver. Generel overvågning og kontrol af produktionslinjer på daglig, ugentlig og månedlig basis. Rapportering produkternes kvalitetsparametre ofte direkte til formanden for bestyrelsen. Erfaring med pipe design og PLC kontrolleret cleaning-in-place (CIP) og andre sanitære processer for opbevaring og proces tanke, rørsystemet, køleanlæg og produktions udstyr ved hjælp af kaustisk soda (alkaliske), salpetersyre og kogende vand.


Teamleader – Farmaceutisk Produktion (INS-0249)

Teknisk faglig erfaren teamleder der har 7 års erfaring fra medical device og farmaceutiske industri. En teamleder der samarbejder på tværs og planlægninger ressource dækning for produktionsgennemførelse i rekruttering-mandsamarbejde med logistiske funktion. Desuden velkendt for optimering af processer for produktionsafvikling i samarbejde med den øvrige organisation og at varetager faglig og personlig udvikling indenfor ansvarsområde med ekspertise indenfor personalemæssig administration, personale ledelse, tidsregistrering, fravær, ferie og samt konflikthåndtering. Uddannelse: Værktøjsmager.


Senior Automatik Supporter – Farmaceutisk (INS 6519)rekruttering-kvinde-farmaceut

Senior Automatik Teknikker, 12 års erfaring fra farmaceutiske procesindustrier. GMP klassificeret aseptisk påfyldning. 21CFR Part1. Udvikling, programmering, implementering, vedligeholdelse og compliance af større PLC kontrolsystemer (S7) og fuldautomatisk produktionsudstyr; proces linjer, påfyldning maskiner, lagertanke, pakkemaskiner, kartonneringsmaskiner, tablet maskiner, coater, blisterpak maskiner, ventilation (fugtighed og temperatur-overvågning) og andre hjælpesystemer. Indkøb af dele. Forberedelse af forskellige instruktion. Uddannelse af tekniker og proces operatører. Lede ekstern elektriker. FMS supporter. Udfører IQ af software/hardware baseline og OQ valideringer. Projektledelse på state-of-the-art fuldautomatisk materialehåndtering system. Med LEAN-værktøjer på alle niveauer. Forberede SOP, CR (ændring anmodning/ændre kontrol), test protokoller. Udfører indkøring, validering og afprøvning af udstyr. PLC: Allen Bradley, Omron og Siemens forbundet med PLC netværk, Device-net og Ethernet. El-tegninger ved CADdy, SEE ++. Vedligeholdelsessystem PC-baserede Logihold og PEMAC. God indsigt i maskindirektivet og SB (Stærkstrøms Bekendtgørelsen). Deltagelse i Development Committee EVU. Deltagelse i udlægning af nye elektriker uddannelse materiale pr. 2015. CTS overvågning, udvikling og programmering.


Senior Product Developer – Medical Device (INS-0617)

rekruttering-kvinde-farmaceutSenior konsulent, 10 år erfaring med udvikling af nye produkter heriblandt discipliner som; produkt design, emballage, produktionsudstyr og automatisering af processer. Hjælper virksomhederne med at bringe deres produkt forslag fra idé til færdige produkt. Har stor erfaring med at håndtere alle de udfordringer, der spænder fra brugervenlighed, analyse, design detaljer, materialevalg, produktionsmetoder, støbeformsdesign og produktionsprocesser, emballage, osv. Anerkendt virksomhedskonsulent inden for strategi, produktionsmetoder og produktudvikling. Uddannelse: M.Sc., Mechanics / Executive MBA.


Projekt Assistent/Tegner – Architecture & Planning (INS-0116)rekruttering-mand

Teknisk faglig erfaren assistent med 9 års erfaring indenfor Facility Management. database administrator, international dokumentation håndtering, Revit Architecture, AutoCAD og teamwork. Samarbejder igennem mange år med arkitekter og ingeniører samt med personale uden byggefaglig baggrund. Uddannelse: Teknisk Tegner.


Produktionsudvikling Medical Devices – Senior Konsulent (INS-0262)

rekruttering-kvinde-farmaceutCivilingeniør Ph.D, 15 år erfaring med etablering af produktion for nyudviklede produkter, forretningsmæssig erfaring med produktudvikling nationalt og internationalt for både flergangsdevices og engangsudstyr. Samarbejde med underleverandører, forhandling af kontrakter og kostpriser. En konsulent med stor erfaring, projektledelse, personaleledelse, strategiarbejde, økonomiske analyse og beslutningsmateriale for ledelser og bestyrelser. Den perfekte coaching for dit unge team. Uddannelse: Civil Ingeniør / Merkonom / Ph. D Mekanisk og Elektrokemiske Processer.


Executive leder – Medical Device Industri (INS-1012)rekruttering-mand

Leder med 20 års international erfaring, produktion ledelse, daglig drift, logistik, kvalitet, strategisk, projekt og interim ledelse som Økonomichef, CFO, Koncernledelse og bestyrelse. Endvidere leverandør håndtering og budget analyse og optimering. Motiverende og engageret leder der uddelegere og skaber kreative transformations som hurtigt føre til stabilt udbytte. Uddannelse: Master of Science (M.Sc.) Engineering/Industrial Management.


AD, Web Udvikler (INS-1067)rekruttering-kvinde-farmaceut

Erfaren Webudvikler og Designer for design indenfor WordPress, Joomla og Drupal men kender de fleste web systemer fra Adobe til Microsoft herunder 3D Design, 3D Studio, AutoCad m.v. Alt fra håndtering af HR, Webshop og generelt som designer til produktlogoer, firmalogoer og produktion af emballage. Uddannelse: MS. IT


QA Kvalitet Assistent – Farmaceutisk Industri (INS-0633)

Kvalitet assistent der har 12 års erfaring med frigivelse af råvarer, produkt kontrol i produktionsområdet, rekruttering-mandfrigivelse af færdigvarer. Godkendelse af Batch Review and Certificate of Conformance for råvarer til produktion. Indhentning af diverse dokumentation fra producenter, håndtering af kvalitetsrapporter batch dokumentation og API-rapporter. Godkendelse af brugsanvisninger. Vedligeholdelse af kvalitetsmanual. Håndtering af afvigelser og reklamationer. Værdsætter samarbejde på tværs og at lære nye områder at kende. Uddannelse: Cand. Scient.


Junior Analyse Kemiker (INS-1093)

Systematiske analyse kemiker til løsning af bred vifte af analytiske opgaver indenfor kemisk analyse, rekruttering-kvinde-farmaceutfejlfinding og problemløsning. Erfaring med systematisk gennemgang af faktorer der kan påvirke et produkt negativt. Kendskab til optimering af HPLC analyse, daglige drift af laboratoriet og problemløsning under industriel produktion på nye produkt linier. Interesse for projektarbejde inden for analyse og udvikling af kemiske produkter med anvendelse af følgende kompetence områder; analytisk kemi, problemanalyse, optimering, dataanalyse, udviklingsopgaver. Arbejder gerne med nye områder og teknologier. Uddannelse: Kandidat i Kemi.


Senior IT Chef (INS-1144)

Erfaren IT Chef/IT Direktør og evt. interim CEO ledelse. Med 30 års IT rådgiver erfaring fra de 20 største rekruttering-kvinde-farmaceutvirksomheder i Danmark. Danskfødt 52 år med interesse for IT drift, IT outsourcing, IT Strategi samt datasikkerhed og løbende hacking og indbrudskontrol m.v. Har flere års erfaring med TV, undervisning og salg på højt niveau og ageret som underleverandør til ingeniørvirksomheder. Har igennem 30 år åbnet IT messer med ministre, rådgivet og implementeret løsninger spændende fra CAD/PLC til Økonomisystemer såsom SAP, Microsoft og har undervist i de fleste teknologier fra verdens førende producenter. Arbejder gerne med nye områder og teknologier. Uddannelse: MS Tech.


Senior Ingeniør – Validering (INS-0832)

rekruttering-kvinde-farmaceut

Erfaren Senior Valideringsingeniør med teknisk og kommerciel erfaring inden for proces og pharma industrien. Flere års erfaring med projektledelse, dokumentkontrol, konsulentarbejde og kvalificering af udstyr. I arbejdet efterkommes nationale, og internationale myndighedskrav. Specielt inden for validering dækker erfaringen forberedelse af detaljerede projektbeskrivelser, projektledelse og validering. Erfaring med konvertering / automatisering af eksisterende produktionsfaciliteter. Har igennem rådgivning sikret FDA godkendelsen af medicinske devices på det amerikanske marked samt deltaget i design af nye produktionsfaciliteter, udfærdigelse af kvalificeringsdokumentation og leverandøraftaler. Uddannelse: BSc. Mechanical Engineering


Senior Ingeniør – Sourcing (INS-0876)

rekruttering-kvinde-farmaceut

Mere end 30 års erfaring inden for teknologi og sourcing i et internationalt miljø, herunder label, print, overfladebehandling, plast, metalemner og dybtræknings-processer. Erfaring med leverandørhåndtering både inden for mekanik og teknologi. En projektleder der forstår sig på PMI-metoden, validering & compliance i relation til FDA-krav.  Specialist inden for procesvalidering, tværkulturelt samarbejde med fokus på Asien herunder Kina. Mange års erfaring med produktudvikling, produktions og procesanalyse, praktisk kvalitetssikring, sourcing og indkøb generelt. Evne til at gøre komplicerede projekter produktionsparate. Praktiker inden for LEAN og Six Sigma. Drevet af at dele sin erfaring, kreativitet, know-how og kompetencer for at påvirke, styrke og oplyse interessenter. Uddannelse: BSc. Mekanik Ingeniør


Researcher – Front End (INS-0888)

rekruttering-mand

PhD inden for Pharmaceutical Science med flere udgivelser bag sig. Den professionelle erfaring dækker over arbejde og forskning i flere lande bl.a. USA med fokus på molekylær biologi og det farmaceutiske område. Kernekompetencerne dækker over projektledelse, problemløsning ud fra solide analytiske overvejelser, videnskabelig skriftlig fremstilling og mundtlige præsentationer samt internationalt og tværfunktionelt samarbejde. Herudover udføres alle professionelle aktiviteter med et mind-set der sætter kvalitet i højsædet. De sproglige kompetencer dækker flydende dansk, engelsk og kinesisk.  Uddannelse: Ph.D. Pharmaceutical Sciences, M.Sc. i Molekylær Biologi


Senior Sales Manager (INS-0356)
rekruttering-kvinde-farmaceut

Mangeårig erfaring inden for salg og markedsføring for flere internationale virksomheder og større danske reklamebureauer. Anerkendt underviser i kommunikation, salg og service, samt kendt blandt klienter som en yderst effektfuld formidler. Analyse, inspiration plus udvikling af mennesker kompetencer er blandt kernekompetencerne. Danner grundlag for igangsættelse af processer der baner vejen mod målet. I dette arbejde sættes mennesket i fokus via en tillidsfuld og sympatisk tilgang, der hurtigt og bekvemt afdækker og fremhæver behov. Denne tilgang har medført opnåelse af markante resultater igennem karrieren.


Senior Produktion Ingeniør (INS-0537)

rekruttering-kvinde-farmaceut

Mere end 30 års erfaring med pharma og biotech industrien inden for produktion, formulering og QA, Indgående kendskab til arbejdet med løn/kontrakt fylder (CMO). Har i roller som senior leder, teknisk direktør & produktionsdirektør blandt andet varetaget; sikring af holdbare produkt formuleringer og processer, procesoptimering, fejlfinding & produktions undersøgelse, årsagsanalyser & CAPA samt deltaget i Change Management processer. Erfaren inden for teknisk support, information og dokumentation iht. myndighedskrav / regulatoriske forskrifter for arkivering. Stort kendskab til produktudvikling, produktions opsætning, produktimplementering, emballage og forretningsudvikling. Har sikret etablering og drift af ekstern produktion med kommerciel skalering og produktoptimering med fokus på kvalitet, økonomi og end-user compliance. Uddannelse: M.Sc. Pharmacy


MSc in Biology – Microbiology (INS-0663)

Mere end 4 års erfaring som laboratorietekniker & mikrobiologisk specialist med ekspertise rekruttering-mandi medicinsk lab-teknik indenfor mikrobiologi & bakteriologi, kemi & biokemi, molekylær-og cellebiologi, bakteriel infektion & Biofilm, QC mikrobiologi, hæmatologi, immunologi, parasitologi, GLP og ELISA. Endvidere erfaring i miljømæssig mikrobiologi indenfor vand, bio-remediering & bio-nedbrydelighed og indenfor urtemedicin imod bakterier med antibiotisk resistens. Derudover farmaceutisk kendskab til GMP og Food and Drug safety (FDS).
Uddannelse: MSc in Biology – Microbiology.


Kvalitetssikring Konsulent (INS-1087)

rekruttering-mand

Farmakonom med over 20 års erfaring i den farmaceutiske industri, herunder produktion og aseptiske processer. Ekspert i renrums miljø monitoring, batch journaler og proces kvalificering data gennemgang. Også erfaring med rengøringsvalidering, kvalitetssikring, SOP, ændringskontrol. Kun tilgængelig for deltid opgaver. Uddannelse: Farmakonom – København


Kvalitetssikring Konsulent (INS-0964)

rekruttering-kvinde-farmaceut

Mekanisk / mekatronik ingeniør med 8 års erfaring i medical processer, kemiske stoffer, gasser og industriel produktion af udstyr. Han har færdigheder inden for; kvalitetssikring, udvikling af produkter, produktionsmetoder, proces flow, CE-mærkning, proces og produkt validering. Er bekendt med standarder og industrielle krav og følge ingeniør principper til hurtigt at lære om nye materialer, udstyr, devices og processer. Uddannelse: Civilingeniør i Mekatronik / Bachelor Mekanik Ingeniør


Industrielle Ingeniør – Konstruktion – B2B – Salg (INS 0478)

rekruttering-kvinde-farmaceut

Industrielle B2B ingeniør med 14 års erfaring i byggebranchen og reference til velkendte skandinaviske og internationale byggefirmaer. En leder med fokus på B2B, salg og marketing med færdigheder, som ledelse, strategiplanlægning, forhandling, kundeservice, forretningsudvikling, projektledelse og forretningsstrategi. Uddannelse: Copenhagen Business Academy – økonomistyring, Danmarks Tekniske Universitet – M.Sc. i Industrielle Rådgivning & Ledelse


Industrielle Produktions Ingeniør – QA, QC & PM (INS 1024)

rekruttering-mand

Certificeret ISO 9001 & 14001 Auditor, Projektleder og Kvalitet Ekspert. Velbevandret i flere ISO standarder f.eks. ISO 13485 medicinsk udstyr. 10+ års erfaring i forskellige procesindustrier og industrielle projekter. En professionel person til gennemførelse, koordinering og automatisering af kvalitetssystem og dokumentet kontrol. Praktisk anvendelse af værktøjer (FMEA, PPAP, MSA og SPC). Vant til at håndtere projektplanlægning, projektbudgettering og kvalitetskontrol. Desuden audit leder for kvalitet og projekt audits. Konsulent i QMS og HSEQ systemimplementering for fabrikker (rørføring samt elektriske og mekaniske udstyr). Uddannelse: Engineering/Industrial Management & Master of Business Administration (MBA)


Regulatory Affairs, QC, QA and HSE (INS 0806)

rekruttering-mand

Farmaceutiske professionel med ekspertise i QC, QA & RA. 8 års erfaring i lægemiddelindustrien for førende internationale virksomheder. Arbejdet inden for HSE (Health, Safety and Environment miljø). Gennemgang af validering protokoller, rapporter, master planer herunder validering af metoder, processer og rengøring. Gennemgang af Standard Operating Procedures (SOP), afvigelse rapport, risikoanalyse og Change Control. Udførsel af interne selvinspektioner, kvalitet audits, GMP overvågning af afdelinger, laboratoriet og produktion. Tests af råvarer, halvfabrikata og færdige produkter. Oprettelse af standarder for mikrobiologiske og fysisk-kemiske. Indkøb og overvågning af laboratorieudstyr. Overvågning af stabilitetsforsøg og rapporter udarbejdelse. Ansvarlig for udarbejdelse, sammenfatning og indsendelse af dokumentation til sundhedsmyndigheder samt kvalitetsaktiviteter inden for området RA CMC i Regulatory Affairs. Inddraget i nye registrering herunder specificering af opbevaring, mærkning og emballering krav. Uddannelse: Medical Sciences, Doctor of Pharmacy.


Ring 77777712 for login og mere information.
Nanny (Household Manager) and Au-Pair – General all year around

You can see the jobs on these links:


Waitress/Waiters for the hotel/restaurant and educational industry


Scroll to Top