Optimal Documentation StructureOptimal Dokumentationsstuktur

The pharmaceutical industry is constantly challenged to comply with new regulatory requirements.

Well established companies have grown their document portfolio from a very simple structure of few specifications to now more than 100 different document types.

The industry is now facing databases of high complexity with low visibility controlling their documents.

The problem for most companies is, that they never had the time to streamline the document structure.

Hence, a variation of a product is likely to generate lots of new documents instead of updating exiting specifications, harmonizing and utilizing platforms.

It is not only an internal company issue as it generates extra communication with external stakeholder such as suppliers, CMO, partners and authorities as well.

Den farmaceutiske industri er konstant udfordret i forhold til at opfylde nye lovkrav.

Veletablerede virksomheder har øget deres dokument portefølje fra en meget simpel struktur på et par specifikationer til en på mere end 100 forskellige dokumenttyper.
Branchen står nu med databaser der har høj kompleksitet og som kun med lav sigtbarhed kontrollerer deres dokumenter.
Problemet for de fleste virksomheder er, at de aldrig havde tid til at strømline dokumentstrukturen.
Derfor er en variation af et produkt tilbøjelig til at generere masser af nye dokumenter i stedet for at ajourføre spændende specifikationer samt harmonisere og udnytte platforme.
Dette er ikke kun et internt spørgsmål for virksomheden da den genererer ekstra kommunikation med eksterne interessenter som leverandører, CMO, partnere og myndigheder.
Scroll to Top