Denmark awarded no. 1 place in the world, to do businessDanmark indtager 1. pladsen på listen over verdens bedste forretningssteder også på innovation

Once again, the research and news provider Forbes has checked and listed the business friendliness and environment of the world’s biggest economies. Denmark ranks on top for a second straight year and sixth time overall.

Forbes . com ranked the Best Countries for Business by grading 144 nations on 11 different factors: property rights, innovation, taxes, technology, corruption, freedom (personal, trade and monetary), red tape, investor protection and stock market performance.

Each category was equally weighted. We only included countries with data across at least eight categories. Denmark ranked among the top 20 countries in 10 of the 11 categories measured.

 • We used the World Bank’s Doing Business report to grade countries’ taxes, investor protection and red tape/bureaucracy. Qatar and United Arab Emirates finished tied for first on taxes with Bolivia at the bottom of the 144 countries in our final rank. New Zealand was tops for investor protection and red tape with Libya (protection) and Haiti (red tape) finishing last in the respective categories.
 • The Heritage Foundation’s Index of Economic Freedom provided the basis for our ratings on trade freedom and monetary freedom. Singapore, Hong Kong and Switzerland tied on top for trade freedom with Iran ranked last.
 • Denmark and New Zealand ranked best for monetary freedom and Venezuela was last. Personal freedom ratings came from Freedom House’s Freedom in the World report, which deemed more than two dozen nations to be the “most free” and Saudi Arabia to have the lowest rating.
 • Ratings on technology and innovation came compliments of the World Economic Forum’s annual Global Competitiveness Report.
 • Luxembourg and Switzerland were the leaders in technology and innovation, respectively, with Chad and Mauritania bringing up the rear in those categories. The corruption rankings were culled from Transparency International’s widely followed Corruption Perceptions Index with Denmark on top and Libya ranked last.
 • We used the Property Rights Alliance’s International Property Rights Index to gauge property rights, which was led by Finland. Myanmar placed last on property rights. Rankings for stock market performance were pulled from Bloomberg and based on the 12-month returns through Dec. 9 for the leading stock index for countries with major equity markets.
 • Venezuela had the best performance up 358%, while Greece’s stock market was down 38%. The CIA’s World Fact book was used for economic data and country profiles.

Source: http://forbes.com/sites/kurtbadenhausen/2015/12/16/best-countries-for-business-2015-behind-the-numbers/#5874244a940d


Other information about doing Business in Denmark

 • Denmark is overall no. 1 in Digital Administration implying that both the population and the companies does 100% digital administration for all matters
 • The Biotech, Pharmaceutical and Medical industries of Denmark also ranks as the highest worldwide if you compare to the population. Research and Science in general is no. 2 and 3 in the world.
 • If you wish to settle down in Denmark, both privately or to create an Office in Denmark, we can help you with some of the best consultant to help you with that.
 • Tax is flat 20% for companies, but Danish Holding companies offers a tax-free transfer of money to Denmark from all EU countries.
 • Also for the second time in 2 years Denmark has the world record in Wind Energy production, which means that Denmark had more than 42% of the total energy production covered by Windmills.
 • Denmark has many TOP10 placement and are the winner of many titles such as “the happiest people on earth”
 • Denmark has a TOP5 listing in the recruiting and innovation business ability in the last 10 years

Igen, har forsknings- og nyheds magasinet Forbes taget pulsen på forretnings venligheden og miljøet hos verdens største økonomier. Danmark ligger i toppen med en førsteplads for andet år i træk og for sjette gang samlet. På innovations siden og indenfor rekruttering er Danmark længst fremme på henholdsvis 2. og 3. pladsen.

Forbes placerede de bedste lande på listen ved at karaktérgive 144 nationer på 11 forskellige faktorer bl.a.:

 • ejendomsrettigheder
 • innovation
 • skattetryk
 • teknologi
 • korruption
 • frihed (personlig, handel og monetær)
 • bureaukrati
 • investorbeskyttelse og
 • aktiemarkedets ydeevne

Måske lidt sjovt for os i Danmark fordi vi har verdens højeste skattetryk for privatpersoner, mens skattetrykket for virksomheder rent faktisk ligger godt.

Hver kategori blev vægtet lige. Vi medtager kun lande med data på tværs af mindst otte kategorier. Danmark blev placeret blandt top 20 landene i 10 ud af de 11 kategorier der blev målt.

 • Vi brugte Verdensbankens “Doing Business” rapport til at graduere landenes skatter, investorbeskyttelse og bureaukrati. Qatar og de Forenede Arabiske Emirater kom ind i bunden ud af de 144 lande i vores endelige rangering på samme skatteniveau som Bolivia. New Zealand var i kridthuset for investorbeskyttelse og bureaukrati mens Libyen på (beskyttelse) og Haiti på (bureaukrati) slutter sidst i deres respektive kategorier.
 • Heritage Foundations Index of Economic Freedom dannede grundlag for vores vurderinger på handel og monetær frihed. Singapore, Hong Kong og Schweiz kom ind på toppen for handelsfrihed med Iran rangeret sidst.
 • Danmark og New Zealand var bedst på monetær frihed mens Venezuela var sidst. Den personlige frihedsgraduering kom fra Freedom Houses Freedom in the World rapport, som anses af mere end to dusin nationer for at være “de mest frie” og Saudi-Arabien til at have den laveste rating.
 • Ratings for teknologi og innovation blev komplimenteret af World Economic Forums Global Competitiveness Report
 • Luxembourg og Schweiz var ledere inden for teknologi og innovation, henholdsvis med Tchad og Mauretanien der løftede de bageste i disse kategorier. Korruptionsplaceringer blev aflivet af Transparency Internationals meget fulgte Corruption Perceptions Index med Danmark på toppen og Libyen rangeret sidst.
 • Vi brugte Property Rights Alliance’s International Property Rights Index til at måle ejendomsrettigheder, som blev ledt af Finland. Myanmar var placeret sidst på ejendomsrettigheder. Rankings for aktiemarkedets præstation blev trukket fra Bloomberg og baseret på 12 måneders afkast gennem 9 december til det førende aktieindeks for lande med store aktiemarkeder.
 • Venezuela havde den bedste ydelse der var oppe med 358%, mens Grækenlands aktiemarked var nede med 38%. CIA’S “World Fact book” blev brugt til økonomiske data og landeprofiler.

Source: http://forbes.com/sites/kurtbadenhausen/2015/12/16/best-countries-for-business-2015-behind-the-numbers/#5874244a940d


Yderligere information om det at gøre forretning i Danmark og om Danmark generelt

 • Også for anden gang i 2 år har Danmark verdensrekord i produktion af vindenergi, hvilket betyder at Danmark havde mere end 42% af den samlede energiproduktion som er omfattet af vindmøller.
 • Danmark er samlet no. 1 i Digital forvaltning hvilket indebærer, at for både befolkningen og virksomhederne betyder digital forvaltning 100%
 • Biotek, farmaceutiske og medicinske industrier i Danmark rangerer også som de højeste i hele verden sammenlignet med befolkningen. Forskning og videnskab er i almindelighed nr. 2 og 3 i verden. Novo Nordisk A/S er til sammen med Dansk Shell A/S Danmarks største skatte indbetaler.
 • Hvis du ønsker at slå dig ned i Danmark, både privat eller for at oprette et kontor i Danmark, kan Rekrutteringsfirmaet A/S hjælpe dig med nogle af de bedste arbejdspladser og konsulenter til at assistere dig.
 • Skat udgør 20% for selskaber, men danske holdingselskaber tilbyder en skattefri overførsel af penge til Danmark fra alle EU-lande. Se www.advokatselskabet.dk
 • Danmark har mange TOP10 placeringer og er vinder af mange titler såsom “det lykkeligste folk på jorden”

[x_recent_posts type=”post” count=”3″ orientation=”horizontal”]

Scroll to Top