Flexible resources for projectsFleksible ressourcer til projekter

The use of flexible resources is growing in the Life Science industry for many reasons

But where can you find your flexible resources?

Flexible resources are only flexible if they are kept flexible.

By booking a flexible resource full time, the resource is not flexible anymore.

Rekrutteringsfirmaet A/S do offer real flexible resources available at any time. It is important to understand that a flexible resource should have a work load at the client between 30 to 60 % to maintain its flexibility.

This implies that the flexible resources should be compensated for the flexibility.

Being available and still needed at the same time will be more costly.

However, this additional price is always lower than the total savings. And flexible resources can undergo training to meet new unforeseen and upcoming tasks.

Anvendelsen af fleksible ressourcer stiger inden for Life Science industrien af mange grunde.

– men hvor kan du finde dine fleksible ressourcer?

Fleksible ressourcer er kun fleksible, hvis de vedholdes fleksible.

Ved at sætte en fleksibel ressource på fuld tid, er ressourcen ikke fleksibel længere.

Rekrutteringsfirmaet A/S har fleksible ressourcer tilgængelige til enhver tid. Det er vigtigt at forstå, at en fleksibel ressource skal have en arbejdsbyrde hos klienten på mellem 30 til 60% for at opretholde sin fleksibilitet.

Dette indebærer, at de fleksible ressourcer bør kompenseres for fleksibilitet. At være tilgængelig og stadig efterspurgt på samme tid vil være dyrere.

Men denne merpris er altid lavere end den samlede omkostning. Og fleksible ressourcer kan gennemgå en uddannelse for at opfylde nye uforudsete og kommende opgaver.

Scroll to Top