Minister til herboende briter: Sidste chance for at søge om nyt opholdskort

Regeringen gjorde det i foråret muligt for herboende britiske statsborgere at ansøge om fortsat opholdsret i Danmark, selvom de ikke nåede at sende deres ansøgning i første omgang. Fristen udløber ved udgangen af 2023.  

Da Storbritannien forlod EU, fik herboende briter mulighed for at søge om fortsat ophold i Danmark efter udtrædelsesaftalen. Men ikke alle fik søgt inden ansøgningsfristen, der udløb den 31. december 2021.  

Derfor besluttede regeringen tilbage i foråret at forlænge ansøgningsfristen til den 31. december 2023 for at give britiske statsborgere, der søgte for sent og derfor fik afvist at få deres ansøgning behandlet, eller som endnu ikke havde fået indgivet en ansøgning, endnu en mulighed for at indgive en rettidig ansøgning.  

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek udtaler:

”Mange briter lever i Danmark som en helt naturlig del af vores samfund. De bidrager i høj grad på arbejdsmarkedet og til det danske fællesskab. Det håber jeg, de vil blive ved med. Derfor synes jeg, det er godt, at vi har forlænget fristen, så alle dem, der ikke nåede at ansøge i første omgang, har fået en ny chance. Men man skal huske at søge. Derfor vil jeg gerne opfordre alle herboende briter til at få søgt, så de kan fortsætte deres liv i Danmark.  

Den britiske ambassadør i Danmark Emma Hopkins udtaler:

“Det er meget vigtigt, at britiske statsborgere, der bor i Danmark, handler nu for at beskytte deres rettigheder. Jeg vil opfordre folk til at tjekke med deres britiske venner, naboer og kollegaer for at sikre, at de har ansøgt inden årets udgang, hvis de ikke allerede har gjort det. Uret tikker, så hvis I er usikre på noget, så kontakt ambassaden eller Styrelsen for International Rekruttering og Integration.”  

Personer, der allerede har fået behandlet deres ansøgning, og som har fået afslag, fordi de ikke levede op til betingelserne efter udtrædelsesaftalen, vil ikke få mulighed til at få deres ansøgning behandlet på ny, da dette ikke ville være i overensstemmelse med udtrædelsesaftalen.

Den forlængede frist har heller ikke betydning for personer, der allerede har fået udstedt opholdskort i henhold til udtrædelsesaftalen.

Britiske statsborgere, der først har taget ophold i Danmark efter den 31. december 2020, er ikke omfattet af udtrædelsesaftalen, og skal søge om opholdstilladelse efter udlændingelovens regler. Du kan læse mere om ansøgningsprocessen og bestille tid på +45 77777712.

Brexit – Permanent (tidsubegrænset) ophold

Hvis du er britisk statsborger og har taget ophold i Danmark efter EU-reglerne inden overgangsperiodens udløb den 31. december 2020 så skal du skal søge om permanent ophold efter udtrædelsesaftalen, hvis du fortsat ønsker at opholde dig i Danmark. Du kan indgive din ansøgning senest den 31. december 2023.

Det er gratis og behandlingstiden tager ca. 3 måneder.

Kilde: Siri, Udlændinge- og integrationsministeriet
Fotokredit: stock.adobe.com (BREXIT) Fotograf ikke angivet

Scroll to Top