Corporate Social Responsibility

Rekrutteringsfirmaet A/S ® has designed a CSR profile consisting of efficient techniques for recycling and minimization of energy consumption as evidenced by our label. As our client, you will benefit from our vast experience in recycling and editing of previously developed modules, which can save substantial production time and up to 50% of overall development costs. This also results in significant CO2 savings; a win-win situation for you, for us and for nature.

As your trusted partner in social accountability, we are committed to ethical values, communities and protection of the natural environment. Rekrutteringsfirmaet A/S ® meets the CSR adopted as law in 2008 and the UN GLOBAL COMPACT recommendations addressing social responsibility. Rekrutteringsfirmaet A/S ® has a social responsibility covering human rights, social conditions, labour, the environment and climate. As your partner, our CSR approach integrates seamlessly with all your business goals and operations. Rekrutteringsfirmaet A/S ® offers a suite of CSR solutions to ensure good social responsibility in both security and workplace conditions, ensuring that your organization and suppliers meet the requirements of tomorrow’s employees, communities, investors and customers.

Global Life Science Supplier Management

 • Collection and cleansing of supplier information
 • Completion of business profiles
 • Risk-based analysis and reporting
 • Verification services
 • Benchmarks and measures your factory against peers in your sector, country or global marketplace
 • Improves your factory rating with regard to product quality, safety, social, security, quality and environmental performance

Think Green Initiative (TGI) – The Sustainable Approach to the Value Chain

 • Enables manufacturers to complete the trilogy: Think Green, Act Green and Be Green
 • Allows factories to simultaneously demonstrate environmental performance and improve profits

Life Science Supplier Qualification Program (LSSQP) – Manufacture with Confidence

 • Aligns with the general requirements of US and European organisations
 • Provides factories with improved controls and processes for managing product quality and safety
 • Incorporates elements of GMP, BRC, FMEA and ISO principles, supported by product-specific modules for softlines, medical and pharmaceutical practices and surroundings.

Workplace Conditions Assessment (WCA) – For improved innovation Performance

 • Evaluates factory workplace conditions and puts working hours into perspective by benchmarking against sector, country and global averages
 • Demonstrates performance on real issue. Good Workplaces = Happy Employees
 • New approaches for assessing, bench marking and communicating workplace performance in order to measure the positive progress made and identify areas for improvement
 • Measures how you perform against global, country and industry-specific benchmarks

Innovation Support supports

 • SOS Children Towns
 • Safe the Children
 • Unesco
 • Amnesty International
 • WWF
 • Doctors without Border

Contact Director Michael Rasmussen on +45 77777712 ext. 240 for more information about our Social Responsibility initiatives.rekrutteringsvirksomhed-csrRekrutteringsfirmaet A/S har med VERIO® konsulentfirma og Talent Finder® rekrutteringsfirma designet en CSR-profil bestående af effektive teknikker til genanvendelse og minimering af energiforbrug som det fremgår af vores CSR profil.

Som vores kunde, vil du tillige drage fordel af vores store erfaring i genbrug og editering af tidligere udviklede moduler, som kan spare betydelig produktionstid og op til 50% af de samlede udviklingsomkostninger. Dette medfører også betydelige CO2 besparelser; en win-win situation for dig og naturen.

Som dit pålidelige rekrutteringsbureau er vi indenfor social ansvarlighed forpligtet til etiske værdier i vort samfund og beskyttelse af det naturlige miljø. Rekrutteringsfirmaet A/S opfylder CSR vedtaget ved lov i 2008 og FN ‘s GLOBAL COMPACT anbefalingerne omhandlende socialt ansvar.

Rekrutteringsfirmaet A/S har et socialt ansvar dækkende menneskerettigheder, sociale vilkår, arbejdskraft, miljø og klima. Som din partner integreres vores CSR-tilgang problemfrit med alle dine forretningsmål og handlinger.

Rekrutteringsfirmaet A/S tilbyder en suite af CSR-løsninger der sikrer godt socialt ansvar inden for både sikkerhed og betingelser på arbejdspladsen og som sikrer, at din organisation og leverandørerne opfylder kravene for morgendagens medarbejdere, samfund, investorer og kunder.

Global Life Science Supplier Management

 • Indsamling og strukturering af oplysninger fra arbejdsgivere og arbejdstagere
 • Færdiggørelse af forretningsprofiler
 • Risikobaseret analyse og rapportering
 • Kontroltjenester
 • Sammenligner og måler din virksomhed op imod ligeværdige i din sektor, land eller globale markedsplads
 • Forbedrer din virksomheds bedømmelse med hensyn til produkternes kvalitet, sikkerhed, sociale, sikkerhed, kvalitet og miljøindsats og-resultater

Think Green Initiative (TGI)

 • Gør det muligt for virksomhederne at udføre trilogien: tænk grønt, opfør dig grønt og vær grøn
 • Gør det muligt for virksomhederne samtidig at demonstrere miljøpræstationer og forbedre indtjening
 • Rekrutteringsfirmaet A/S bruger alene strøm til drift som kommer fra danske vindmøller og svensk vandkraft

Life Science Supplier Qualification Program (LSSQP) – Producér med tillid

 • Følger med de generelle krav i amerikanske og europæiske organisationer
 • Giver rekrutteringsvirksomheder bedre kontrol og processer til administration af produkternes kvalitet og sikkerhed
 • Inkorporerer elementer af GMP, BRC, FMEA og ISO principper, støttet af produkt-specifikke moduler til softlines, medicinsk og farmaceutisk praksis og omgivelser.

Workplace Conditions Assessment (WCA) – Performance

 • Evaluerer rekrutteringsfirmaets arbejdspladsbetingelser og sætter arbejdstiden i perspektiv ved benchmarking imod sektor, land og globalt gennemsnit
 • Viser resultater på reelle udfordringer. Gode arbejdspladser = glade medarbejdere
 • Nye tilgange til vurdering, benchmarking og kommunikation af arbejdspladsens ydeevne for at måle de udførte fremskridt og identificere områder for forbedring
 • Måler, hvordan du performer mod globale, lande og industri-specifikke benchmarks

Rekrutteringsfirmaet A/S Rekrutteringsfirmaer støtter

 • SOS Børnebyerne
 • Red Barnet
 • Unesco
 • Amnesty International
 • WWF
 • Læger uden grænser

Bestil Rekrutteringsfirmaet A/S til at designe eller opdatere din CSR profil

Rekrutteringsfirmaet A/S har lavet mange CSR profiler hvor vi med en standard pris og adgang til den pågældende side på dit websted kan udforme og producere lige den CSR profil du ønsker dig. Dette kan have gavn for din virksomhed, som branding, marketing og visse kunder kræver ligefrem at de  virksomheder de handler med har taget hånd om etik, forurening og den grønne profil. Prisen for en komplet grøn CSR Profil er ca. 20.000,- og inkluderer 40 timer. Med i prisen er det endelige resultat med

 • produktion, korrekturer og møder
 • endelige tryksager i de formater det ønskes
 • webside opdateret med den vedtagne strategi

Kontakt direktør Michael Rasmussen på +45 77777712 lokal 240 for mere info om vore initiativer inden for Social Ansvarlighed.

Scroll to Top