Talent Finder® for more facilities and better employees…Talent Finder® for flere faciliteter og bedre medarbejdere…

PRESSEMEDDELELSE 04.05.2016 (HR/JOB/LIFE SCIENCE)

Tryk for PDF version af denne side: [TS_VCSC_Icon_Font icon=”ts-awesome-file-pdf-o” size=”64″ animation=”ts-hover-css-bounce” viewport=”ts-viewport-css-bounce” delay=”300″ color=”#3396dd” bordershow=”true” paddingtop=”5″ paddingbottom=”5″ paddingleft=”5″ paddingright=”5″ tooltipcontent=”Tryk for PDF fil version af dette dokument…” link=”https://rekrutteringsfirmaet.dk/wp-content/uploads/REKRUTTERING_DK_MAJ2016.pdf” target=”_blank”]

 

 

Rekrutteringsfirmaet A/S er et dansk rekrutteringsfirma der tilbyder: fastansatte, konsulenter, topledere, interim ledere, forskere, vikarer, nyuddannede og seniorer samt en del af dem som aldrig søger job.

Talent Finder® samvirket er 25.000 fastansatte i 75 lande med ca. 300.000 kandidater heraf ca. 4.600 danske.
Spar tid og penge på alle danske og udenlandske fastansatte, konsulenter, genplaceringer og HR services.

Vi er specialiseret i Life Science industrien. De bedste kandidater er derfor ofte kun tilgængelige via Talent Finder®. Kvalitetsniveauet sikres gennem dine krav, branchekundskab, HR video, interviews og psykologiske profileringer.

TalentFinder® udgør bl.a.: Altran siden 1982 (Nr 1) Allegis siden 1983 (Nr. 2), DHR siden 1980 (Nr. 4), (Michael) Page Group siden 1976 (Nr. 5), RGF siden 1960 (Nr. 6), USG People siden 1997 (Nr. 9) m.fl.

Referencer er: Novartis, Pfizer, Amgen, Merck, Roche, GSK, Novo, Johnson&Johnson, Philips, CVS, Lilly, Siemens, PWC Danone, Carlsberg, Shell, Statoil, Rambøll, BASF, Mærsk, IBM, HP, Apple, Nokia, Microsoft, SAP, E&Y og Deloitte.

25 års erfaring og unikke produkter med eneret for Norden:

 • TALENT FINDER® danske og udenlandske kandidater som fastansatte eller konsulenter
 • KONSULENTER som kan starte i dag, herunder forskere, phd’ere, ingeniører, farmaceuter og IT eksperter
 • VERIO® PHARMACEUTICAL DOCUMENTATION TEAM der frigør vigtig tid til projektarbejde
 • VERIO® MACHINE SAFETY for CE, EMC, ATEX, DER, EHS, APV, Miljø og ISO/IEC/EN415 godkendelser
 • MATCH CARE INTERNATIONAL unikt system til levering af kandidater, der ellers ikke er jobsøgende
 • GENPLACERING med 90% lønforsikring når der er brug for at reducerer medarbejdere/omkostninger
 • JUNIOR CARE universitets Alumne samarbejde i 62 lande for 1-3 års erfarne og dimentanter
 • SENIOR CARE 60+ for erfarne kandidater, konsulenter, interim ledere, ledere og vikarer
 • ROUNDTABLE løsning for hurtig videns tilgang, flaskehalse, mindre opgaver og projekter
 • HR SUPPORT for Life Science certificering, HR Video, HR Psykologi, HR Software, HR Kurser og HR certificeringer

Se mere om rekruttering og konsulenter og læs de seneste nyheder:

Kontakt direktør Michael Rasmussen eller direktør Lars Thougaard på telefon: +45 77777712 lokal 240.

 

 

Udvalg af logoer:

 

recruiting-headhunting

rekrutter-ing-300x111

Agil-Udvikling-Agile3.png
(C) Copyright 2016 by Rekrutteringsfirmaet A/S
Talent Finder® is a public registered trademark by Talent Finder®
VERIO® is a public registered word trademark by VERIO®

 

 This document on the letterhead in PDF: https://rekrutteringsfirmaet.dk/wp-content/uploads/REKRUTTERING_UK_MAI2016.pdf

PRESS RELEASE 04-05-2016 (SECTION: HR / JOB / LIFE SCIENCE) “Talent Finder® for more facilities and better employees”

Rekrutteringsfirmaet A/S is a Danish-owned recruitment company offering: employees, consultants, senior managers, interim managers, researchers, temporary workers, recent graduates and seniors and some of them are never looking for a job.

The Talent Finder® network is the ones we work with internationally. They are independent companies and has around 25,000 permanent employees in 75 countries with around 300,000 candidates including about 4,600 Danish. Here, you can save time and money on all Danish and foreign employees, consultants, re-assignments and HR services.

The specialist in Life Science Recruiting

We specialize in the Life Science industry. The best candidates are often only available through Talent Finder®. The level of quality is ensured by your requirements, industry knowledge, HR video, interviews and psychological profiling.

Talent Finder® partners include: Altran since 1982 (No. 1) Allegis since 1983 (No. 2), DHR since 1980 (No. 4), (Michael) Page Group since 1976 (No. 5), RGF since 1960 ( no. 6), USG People since 1997 (no. 9) and others

References are Novartis, Pfizer, Amgen, Merck, Roche, GSK, Novo Nordisk, NNE Pharmaplan, Johnson & Johnson, Philips, CVS, Lilly, Siemens, PWC Danone, Carlsberg, Shell, Statoil, Ramboll, BASF, Maersk, IBM, HP, Apple Nokia, Microsoft, SAP, E & Y and Deloitte.

25 years of experience and exclusive unique products:

 • TALENT FINDER® Danish and foreign graduates as consultants or employees
 • CONSULTANTS can start today, including scientists, PhDs, engineers, pharmacists and IT experts
 • VERIO® PHARMACEUTICAL DOCUMENTATION TEAM frees important time for project work
 • VERIO® MACHINE SAFETY directives for machines including CE, EMC, ATEX, DER, EHS, APV, Environment and ISO / IEC / EN415
 • MATCH CARE INTERNATIONAL unique system for the supply of graduates who are not otherwise jobseekers
 • JUNIOR CARE university alumnus cooperation in 62 countries for 1-3 years experienced
 • SENIOR CARE 60+ for experienced candidates, consultants, interim managers, managers and temporary workers
 • OUTPLACEMENT 90% lønforsikring when needed to reduce staff/costs
 • ROUND TABLE solution for rapid knowledge approach, bottlenecks, smaller tasks and projects
 • HR SUPPORT for Life Science Certified, HR Video HR Psychology, HR Software, HR Training and HR certifications

See more about recruitment and our head hunter services and read the latest news:

For more information or a meeting, contact Michael Rasmussen and Lars Thougaard phone: +45 77777712 local 240.

recruiting-headhunting

rekrutter-ing-300x111

Agil-Udvikling-Agile3.png

(C) Copyright 2016 by Rekrutteringsfirmaet A/S
Talent Finder® is a registered trademark by Talent Finder®
VERIO® is a public registered word trademark by VERIO®

Scroll to Top